Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

 • Glad Kat v/ Anja Stoffers
 • Buddingevej 250, 1. 107, 2860 Søborg
 • Telefonnummer 51918084
 • Mail anja@gladkat.dk
 • CVR-nummer 35786066 

Når du kontakter os, opretter vi dig og dit dyr i vores kundekartotek (elektroniske it-system og kalender). Her registrerer vi personoplysninger, der stammer fra dig selv. Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig: 

Navn, adresse, mail og telefonnummer.

Derudover behandler vi:

 • Oplysninger om dine bestillinger af tjenesteydelser.
 • Oplysninger om dine bookningsoplysninger og datoer i vores kalendersystem.
 • Løbende sundhedsoplysninger om dit/dine dyr som skal bruges i forbindelse med pasning.
 • Oplysninger om andre særlige forhold som fx alarmkode til dit hjem i forbindelse med pasning af din kat.

Oplysningerne om dig opbevares på virksomhedens adresse.
Visse oplysninger opbevares tillige hos vores databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (som fx ekstern hosting af vores it-programmer, softwarebackup mv.) som vi får løst eksternt. Opbevaring af oplysningerne hos eksterne samarbejdspartnere (vores databehandlere) er undergivet de danske databeskyttelsesregler, og der er indgået databehandleraftaler med databehandlere, der skal sikre, at dine oplysninger bl.a. ikke kommer uvedkommende i hænde.

Pligtmæssig information

Vi har under punkt 1 afsnit 1.1 angivet, hvilke oplysninger vi indsamler om dig. For at blive kunde hos Glad Kat er det obligatorisk, at vi har dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og mail. Hvis du ikke giver os de oplysninger, har vi ikke mulighed for at etablere et kundeforhold.

Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder

 • Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, kan det være:
  dyrlægejournal som fremsendes af dig eller din dyrlæge efter anmodning, hvis dette skønnes nødvendigt i forhold til pasning af din kat.

Personoplysninger om andre parter, som du afgiver

Hvis vi på din anmodning opsamler personoplysninger om andre personer, som er omfattet af din husstand så som navn, telefonnummer og mail (i forbindelse med udfyldelse af kontrakt mellem dig (ejer) og Glad kat i forbindelse med pasning af din kat) skal du være sikker på, at de er indforståede med det, og at du har lov til at give den slags oplysninger til os. Du skal derfor henvise dem til denne privatlivspolitik, når du giver os deres oplysninger. 

Vi bruger dine personoplysninger til følgende formål

Hvis du ønsker at blive kunde hos Glad kat, behandler vi de nødvendige oplysninger om dig med henblik på at:

 1. Indgå en aftale om levering af pasningsservice, adfærdskonsultation eller andre af vores tjenesteydelser til dig.
 2. Kunne levere tjenesteydelser til dig og for at sende dig tilbud herom, lave en kontrakt, en faktura og til at kontakte dig.
 3. Registrerer de aftaler, vi har med dig i vores elektroniske kalender. Vi anfører i den forbindelse dit navn, datoer for pasning og eventuelt oplysninger på din kat.

Udarbejde en køreliste i forbindelse med pasning af din kat

Opbevaring af dine personoplysninger

Databeskyttelseslovgivningen indeholder ikke specifikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes i kundeforhold. Dette skal afgøres af Glad Kat som dataansvarlig i den enkelte situation.

Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i op til 2 år, efter du er stoppet som kunde eller har været i dialog med os omkring vores services.

Øvrige oplysninger om dig, som ikke er nødvendige at opbevare for at administrere dit kundeforhold, vil blive slettet på det tidspunkt, hvor der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring, eller hvis lovgivningen i øvrigt pålægger os at slette disse oplysninger på et bestemt tidspunkt.

Nogle personoplysninger gemmer vi i kortere eller længere tid. Det gælder:
Ved vurderingen heraf skal der navnlig lægges vægt på, om en fortsat opbevaring tjener et sagligt formål.

Bogføringsoplysninger bl.a. fakturaer, tilgodehavender, korrespondance og lignende oplysninger som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring. Vi opbevarer personoplysninger krævet efter bogføringsloven i 5 år fra udløb af regnskabsåret.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan vi efter en konkret vurdering gemme oplysningerne i længere tid end angivet ovenfor. Dette gælder, hvis der opstår tvist med kunder, til dokumentation over for offentlige instanser eller andre og i lignende situationer.

Glad kat er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os, og har således i henhold til databeskyttelseslovgivningen ansvaret for, at dine personoplysninger behandles lovligt.
For alle de nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med de retningslinjer og rammer, databeskyttelseslovgivningen samt evt. øvrig lovgivning foreskriver.

Dette indebærer at du til enhver tid kan rette henvendelse til:

 • Glad Kat v/ Anja Stoffers
 • Buddingevej 250, 1. 107, 2860 Søborg
 • Telefonnummer 51918084
 • Mail anja@gladkat.dk
 • CVR-nummer 35786066 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende i henhold til databeskyttelseslovgivningen.Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

Dine rettigheder

Anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet. Dette kan gøres på anja@gladkat.dk. Vi bestræber os på, at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet, datatilsynet.dk.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Ændring af vores privatlivspolitik

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på hjemmesiden gladkat.dk eller på mail, hvis vi mener, at det er nødvendigt.

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.